Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Σχετικά με τις πολλαπλές διαστάσεις του εγχειρήματος «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» δεν αποτελεί πολιτική συλλογικότητα, ούτε συλλογικότητα γενικής έκφρασης κάθε μορφής αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Αποτελεί το ελληνικό τμήμα ενός διεθνούς εγχειρήματος. Αποτελεί τη συνάντηση, το συναπάντημα, ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους και πολιτικές διαδρομές, με στόχο να συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός διεθνούς εγχειρήματος που έχει ως σκοπό, με «όπλο» την αποστολή πλοίων στη Γάζα, να συμβάλλει στην άρση του παράνομου θαλάσσιου αποκλεισμού της Παλαιστίνης που έχει επιβάλλει το Ισραήλ. Προσεγγίζοντας κανείς από αυτήν την άποψη τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν τις προσπάθειες-εγχειρήματα την άνοιξη του 2008, κατανοεί τους λόγους που η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι
για τη Γάζα» δεν αναλαμβάνει άλλου τύπου εγχειρήματα υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης, τα οποία όμως χαιρετίζει, στο βαθμό που μπορεί τα στηρίζει και βεβαίως δεν τα θεωρεί ανταγωνιστικά.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» αποτελεί θεμελιακό ιδρυτικό φορέα της διεθνούς συνεργασίας 6 πυλώνων για την υλοποίηση του διεθνούς εγχειρήματος «Freedom Flotilla». Ως επιμέρους τμήμα της διεθνούς αυτής συμμαχίας (coalition) η Πρωτοβουλία, αν και διατηρεί ένα βαθμό αυτονομίας, οφείλει να εναρμονίζεται και να λειτουργεί συνθετικά στα πλαίσια της συμμαχίας, τηρώντας πάντοτε τις πολιτικές, ανθρωπιστικές και αξιακές της αρχές.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα», ως εγχείρημα αποτελεί τμήμα του ελληνικού κινήματος αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, δεν ταυτίζεται όμως με αυτό, ούτε βέβαια φιλοδοξεί να το υποκαταστήσει. Ο λόγος ύπαρξης της Πρωτοβουλίας εκλείπει όταν το εγχείρημα ολοκληρώνεται και επανεμφανίζεται όταν ένα νέο παρόμοιο εγχείρημα αναλαμβάνεται εκ μέρους της. Το πρόσφατο διεθνές εγχείρημα «Freedom Flotilla» ευκταίο είναι να μπορέσει να λειτουργήσει ως έναυσμα για την αναζωπύρωση, ενδυνάμωση ή δημιουργία πολλών αυτόνομων –ως προς την Πρωτοβουλία- συλλογικοτήτων αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή υπόθεση σε όλη την Ελλάδα και την πρωτοβουλιακή ανάληψη δράσεων αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης και ταυτόχρονα δράσεων μποϋκοτάζ κατά του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» έχει σαφές πολιτικό πλαίσιο αναφορικά με το παλαιστινιακό ζήτημα: προτάσσει το ζήτημα της ισραηλινής κατοχής στην Παλαιστίνη, το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην απελευθέρωση της πατρίδας του, στην κατάκτηση της εθνικής του ανεξαρτησίας, αξιοπρέπειας και αυτοδιάθεσης, υποστηρίζει το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους, αναγνωρίζει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αντίσταση.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» αναλαμβάνει δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες: επιχειρησιακό, πολιτικό/κοινωνικό/ανθρωπιστικό, οικονομικό. Οι δράσεις που εντάσσονται στον επιχειρησιακό άξονα υλοποιούνται από περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων της Πρωτοβουλίας, κάτω από αυτονόητα μέτρα προφύλαξης που απαιτούν τέτοιες ενέργειες. Κατά την υλοποίηση κάθε δράσης προτάσσεται η αποτελεσματικότητά της και η σημασία της για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος έναντι όποιων άλλων παραμέτρων. Οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες αφορούν σε σημαντικό βαθμό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σχεδιασμό, όμως δεν είναι εφικτό να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα την επιτυχή υλοποίηση του διεθνούς εγχειρήματος. Για την χάραξη της στρατηγικής και της τακτικής της η Πρωτοβουλία λαμβάνει θεμελιακά υπόψη της τις απόψεις, τις θελήσεις και τις επιθυμίες του φυσικού αποδέκτη της έμπρακτης έκφρασης αλληλεγγύης της, δηλ. του παλαιστινιακού λαού. Από την άποψη αυτή, για παράδειγμα, η επιθυμία των Παλαιστινίων να συμμετέχουν στις αποστολές αυτές βουλευτές, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι φορέων, πρόσωπα της τέχνης και των γραμμάτων κλπ, γίνεται απόλυτα σεβαστή από την μεριά της Πρωτοβουλίας και δεν τίθεται υπό συζήτηση.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» έχει κινηματικό χαρακτήρα, δεν απευθύνεται όμως μόνο στον κινηματικό χώρο. Απευθύνεται σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και στις δομές της, κρατώντας όμως σαφείς διαχωριστικές γραμμές από κάθε τύπου φασιστικές ή κοινωνικά καταδικαστέες εκφάνσεις. Η Πρωτοβουλία προωθεί κινηματικές πρακτικές, εάν όμως αυτές δεν επαρκούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος, αξιοποιεί άλλου τύπου διαδικασίες εφόσον αυτές συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι κοινωνικές και πολιτικές αναμετρήσεις με τους κρατικούς μηχανισμούς δεν αποκλείουν την αξιοποίηση έντιμων πρακτικών που προέρχονται από ανθρώπους που κινούνται μέσα στους θεσμούς. Για παράδειγμα, ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων για
την φόρτωση του πλοίου «Ελεύθερη Μεσόγειος», ο τεχνικός έλεγχος εκ μέρους κρατικών εμπειρογνωμόνων και η έκδοση των σχετικών δημόσιων εγγράφων του πλοίου, κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αντίστοιχα, δεν αποτελούν απόρροια κινηματικών πρακτικών.

Στην Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, φέροντας βεβαίως –αν το επιθυμούν- τις τυχόν πολλαπλές ταυτότητές τους. Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις, κοινωνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, αυτοδιοικητικές και παντός άλλου τύπου συλλογικότητες μπορούν -και επιθυμούμε- να υποστηρίζουν ηθικά, πολιτικά, οικονομικά, έμπρακτα την Πρωτοβουλία, όμως δεν μπορούν να την επικαθορίζουν. Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» δεν συμμετέχει σε εγχειρήματα αποστολής πλοίων στη Γάζα όταν αυτά οργανώνονται από κράτη, δεν έχει όμως κανένα λόγο να καταγγέλλει τέτοια εγχειρήματα εφόσον δεν αντιμετωπίζονται αρνητικά από τον ίδιο τον
παλαιστινιακό λαό. Η Πρωτοβουλία δεν αρνείται να συμμετέχει σε διεθνή εγχειρήματα στα οποία εμπλέκονται ΜΚΟ, εφόσον το πολιτικό πλαίσιο της διεθνούς συμμαχίας είναι συμβατό με το δικό της.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» συμμετέχει κεντρικά στο επόμενο διεθνές εγχείρημα «Freedom Flotilla II». Στόχος και του νέου εγχειρήματος είναι, κάτω από την πίεση των κοινωνιών, να αναγκάσει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να υποχρεώσουν το Ισραήλ να αναιρέσει πλήρως και σε κάθε επίπεδο τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η διεύρυνση του νέου εγχειρήματος –τόσο σε επίπεδο πυλώνων, όσο και σε επίπεδο ευρύτερης συμμαχίας (coalition)-, με την ριζική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής συμμετοχής και την σημαντική παρουσία της κεντρικό-λατινοαμερικάνικης διάστασης.

Αθήνα, 16/7/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν δεν υπάρχει ζωντανή εκπομπή παρακολουθείτε βίντεο αρχείου. Please be informed that when live streaming is off we are broadcasting re-runs.
Watch live streaming video from shiptogaza at livestream.com