Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Σχετικά με τις πολλαπλές διαστάσεις του εγχειρήματος «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» δεν αποτελεί πολιτική συλλογικότητα, ούτε συλλογικότητα γενικής έκφρασης κάθε μορφής αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Αποτελεί το ελληνικό τμήμα ενός διεθνούς εγχειρήματος. Αποτελεί τη συνάντηση, το συναπάντημα, ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους και πολιτικές διαδρομές, με στόχο να συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός διεθνούς εγχειρήματος που έχει ως σκοπό, με «όπλο» την αποστολή πλοίων στη Γάζα, να συμβάλλει στην άρση του παράνομου θαλάσσιου αποκλεισμού της Παλαιστίνης που έχει επιβάλλει το Ισραήλ. Προσεγγίζοντας κανείς από αυτήν την άποψη τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν τις προσπάθειες-εγχειρήματα την άνοιξη του 2008, κατανοεί τους λόγους που η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι
για τη Γάζα» δεν αναλαμβάνει άλλου τύπου εγχειρήματα υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης, τα οποία όμως χαιρετίζει, στο βαθμό που μπορεί τα στηρίζει και βεβαίως δεν τα θεωρεί ανταγωνιστικά.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» αποτελεί θεμελιακό ιδρυτικό φορέα της διεθνούς συνεργασίας 6 πυλώνων για την υλοποίηση του διεθνούς εγχειρήματος «Freedom Flotilla». Ως επιμέρους τμήμα της διεθνούς αυτής συμμαχίας (coalition) η Πρωτοβουλία, αν και διατηρεί ένα βαθμό αυτονομίας, οφείλει να εναρμονίζεται και να λειτουργεί συνθετικά στα πλαίσια της συμμαχίας, τηρώντας πάντοτε τις πολιτικές, ανθρωπιστικές και αξιακές της αρχές.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα», ως εγχείρημα αποτελεί τμήμα του ελληνικού κινήματος αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, δεν ταυτίζεται όμως με αυτό, ούτε βέβαια φιλοδοξεί να το υποκαταστήσει. Ο λόγος ύπαρξης της Πρωτοβουλίας εκλείπει όταν το εγχείρημα ολοκληρώνεται και επανεμφανίζεται όταν ένα νέο παρόμοιο εγχείρημα αναλαμβάνεται εκ μέρους της. Το πρόσφατο διεθνές εγχείρημα «Freedom Flotilla» ευκταίο είναι να μπορέσει να λειτουργήσει ως έναυσμα για την αναζωπύρωση, ενδυνάμωση ή δημιουργία πολλών αυτόνομων –ως προς την Πρωτοβουλία- συλλογικοτήτων αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή υπόθεση σε όλη την Ελλάδα και την πρωτοβουλιακή ανάληψη δράσεων αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης και ταυτόχρονα δράσεων μποϋκοτάζ κατά του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» έχει σαφές πολιτικό πλαίσιο αναφορικά με το παλαιστινιακό ζήτημα: προτάσσει το ζήτημα της ισραηλινής κατοχής στην Παλαιστίνη, το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην απελευθέρωση της πατρίδας του, στην κατάκτηση της εθνικής του ανεξαρτησίας, αξιοπρέπειας και αυτοδιάθεσης, υποστηρίζει το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους, αναγνωρίζει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αντίσταση.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» αναλαμβάνει δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες: επιχειρησιακό, πολιτικό/κοινωνικό/ανθρωπιστικό, οικονομικό. Οι δράσεις που εντάσσονται στον επιχειρησιακό άξονα υλοποιούνται από περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων της Πρωτοβουλίας, κάτω από αυτονόητα μέτρα προφύλαξης που απαιτούν τέτοιες ενέργειες. Κατά την υλοποίηση κάθε δράσης προτάσσεται η αποτελεσματικότητά της και η σημασία της για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος έναντι όποιων άλλων παραμέτρων. Οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες αφορούν σε σημαντικό βαθμό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σχεδιασμό, όμως δεν είναι εφικτό να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα την επιτυχή υλοποίηση του διεθνούς εγχειρήματος. Για την χάραξη της στρατηγικής και της τακτικής της η Πρωτοβουλία λαμβάνει θεμελιακά υπόψη της τις απόψεις, τις θελήσεις και τις επιθυμίες του φυσικού αποδέκτη της έμπρακτης έκφρασης αλληλεγγύης της, δηλ. του παλαιστινιακού λαού. Από την άποψη αυτή, για παράδειγμα, η επιθυμία των Παλαιστινίων να συμμετέχουν στις αποστολές αυτές βουλευτές, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι φορέων, πρόσωπα της τέχνης και των γραμμάτων κλπ, γίνεται απόλυτα σεβαστή από την μεριά της Πρωτοβουλίας και δεν τίθεται υπό συζήτηση.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» έχει κινηματικό χαρακτήρα, δεν απευθύνεται όμως μόνο στον κινηματικό χώρο. Απευθύνεται σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και στις δομές της, κρατώντας όμως σαφείς διαχωριστικές γραμμές από κάθε τύπου φασιστικές ή κοινωνικά καταδικαστέες εκφάνσεις. Η Πρωτοβουλία προωθεί κινηματικές πρακτικές, εάν όμως αυτές δεν επαρκούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος, αξιοποιεί άλλου τύπου διαδικασίες εφόσον αυτές συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι κοινωνικές και πολιτικές αναμετρήσεις με τους κρατικούς μηχανισμούς δεν αποκλείουν την αξιοποίηση έντιμων πρακτικών που προέρχονται από ανθρώπους που κινούνται μέσα στους θεσμούς. Για παράδειγμα, ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων για
την φόρτωση του πλοίου «Ελεύθερη Μεσόγειος», ο τεχνικός έλεγχος εκ μέρους κρατικών εμπειρογνωμόνων και η έκδοση των σχετικών δημόσιων εγγράφων του πλοίου, κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αντίστοιχα, δεν αποτελούν απόρροια κινηματικών πρακτικών.

Στην Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, φέροντας βεβαίως –αν το επιθυμούν- τις τυχόν πολλαπλές ταυτότητές τους. Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις, κοινωνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, αυτοδιοικητικές και παντός άλλου τύπου συλλογικότητες μπορούν -και επιθυμούμε- να υποστηρίζουν ηθικά, πολιτικά, οικονομικά, έμπρακτα την Πρωτοβουλία, όμως δεν μπορούν να την επικαθορίζουν. Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» δεν συμμετέχει σε εγχειρήματα αποστολής πλοίων στη Γάζα όταν αυτά οργανώνονται από κράτη, δεν έχει όμως κανένα λόγο να καταγγέλλει τέτοια εγχειρήματα εφόσον δεν αντιμετωπίζονται αρνητικά από τον ίδιο τον
παλαιστινιακό λαό. Η Πρωτοβουλία δεν αρνείται να συμμετέχει σε διεθνή εγχειρήματα στα οποία εμπλέκονται ΜΚΟ, εφόσον το πολιτικό πλαίσιο της διεθνούς συμμαχίας είναι συμβατό με το δικό της.

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» συμμετέχει κεντρικά στο επόμενο διεθνές εγχείρημα «Freedom Flotilla II». Στόχος και του νέου εγχειρήματος είναι, κάτω από την πίεση των κοινωνιών, να αναγκάσει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να υποχρεώσουν το Ισραήλ να αναιρέσει πλήρως και σε κάθε επίπεδο τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η διεύρυνση του νέου εγχειρήματος –τόσο σε επίπεδο πυλώνων, όσο και σε επίπεδο ευρύτερης συμμαχίας (coalition)-, με την ριζική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής συμμετοχής και την σημαντική παρουσία της κεντρικό-λατινοαμερικάνικης διάστασης.

Αθήνα, 16/7/2010

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Ανακοίνωση της πρώτης συνάντησης απολογισμού και προοπτικής της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

16/7/2010

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»


Την Τρίτη 13 Ιούλη στο Αμφιθέατρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έγινε η πρώτη συνάντηση απολογισμού και προοπτικής της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα». Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν ογδόντα εννιά (89) συναγωνιστές, φίλοι και υποστηρικτές του εγχειρήματος από την Αθήνα, την συμπρωτεύουσα, την επαρχία όπως και Παλαιστίνιοι σύντροφοι.
Α. Κατ’ αρχήν έγινε ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας Βαγγέλη Πισσία και Τάκη Πολίτη που συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς στην Κωνσταντινούπολη στην συνάντηση απολογισμού και προοπτικής των έξι ιδρυτικών πυλώνων του «Στόλου της Ελευθερίας», για τις αποφάσεις που πάρθηκαν εκεί, οι οποίες είναι:

α) Η ανακοίνωση του εγχειρήματος «Στόλος της Ελευθερίας 2» - “Freedom Flotilla II” , η προετοιμασία και οργάνωση των επιχειρησιακών και πολιτικών του σταδίων, η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του με στόχο τον απόπλου στα μέσα του φθινοπώρου 2010.

β) Η μεθοδική προσπάθεια για συμμετοχή στον «Στόλο της Ελευθερίας ΙΙ» όσο το δυνατόν περισσοτέρων συνιστωσών όπως νέες πρωτοβουλίες από την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, Ελβετία και ικανού αριθμού εμπορικών πλοίων με ευρωπαϊκές σημαίες, ώστε να πιεστούν το μέγιστο δυνατό τόσο οι εθνικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η Ε.Ε.

γ) Η διεύρυνση με την συμμετοχή στον «Στόλο της Ελευθερίας ΙΙ» και άλλων συνιστωσών από τον Αραβικό κόσμο και τις χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.

Β. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για την συνάντηση δύο μελών της Γραμματείας με τον ΑΝΥΠΕΞ Δ. Δρούτσα σχετικά με το ζήτημα της παράνομης κράτησης των πλοίων μας στο Ισραήλ, τω προσωπικών αντικειμένων των επιβαινόντων, των διαβατηρίων και των ναυτικών φυλλαδίων.
Ζητήθηκε η - πέρα από τις όποιες ρητές διακοινώσεις - υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και η προσφυγή σε κάθε προβλεπόμενο από το διεθνές δίκαιο μέτρο που υποστηρίζει το αίτημά μας για άμεση επιστροφή τόσο των πλοίων, όσο και των προσωπικών αντικειμένων στους ιδιοκτήτες τους.

Γ. Τέλος, έγιναν εισηγήσεις από τα 4 μέλη της Γραμματείας, που είχαν υπογράψει το κάλεσμα, στις οποίες ανάπτυξαν πτυχές του ήδη δημοσιευμένου κειμένου εκτιμήσεων των 26 επιβαινόντων.
Επακολούθησε ο πολιτικός, επιχειρησιακός και οικονομικός απολογισμός του εγχειρήματος της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα».
Αφού αναγνώστηκε ο αρχικός οικονομικός απολογισμός του εγχειρήματος, δημιουργήθηκε μία τριμελής οικονομική ελεγκτική επιτροπή, η οποία θα κάνει τον πλήρη οικονομικό έλεγχο για να απαλλάξει από την ευθύνη τον οικονομικό υπεύθυνο.

Στην συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις σε γόνιμο και δημιουργικό κλίμα όπου πήραν τον λόγο πάνω από 20 παρευρισκόμενοι και παρευρισκόμενες εκφράζοντας τις απόψεις και την κριτική τους.
Οι τοποθετήσεις, οι κριτικές και η συζήτηση περιστράφηκαν γύρω από τα πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα του εγχειρήματος και τις μελλοντικές του δυνατότητες.
Επισημάνθηκαν οι αλλαγές στις πολιτικές των κρατών που προήλθαν από το εγχείρημα αυτό και οι επιπτώσεις τους στον παλαιστινιακό αγώνα, την σημερινή πολιτική κατάσταση της περιοχής και τις προθέσεις των περιφερειακών «παικτών».
Αναφέρθηκαν επίσης: άλλες μορφές αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό αγώνα, ζητήματα που προέκυψαν από την εσωτερική τριβή στην Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα», αστοχίες της έως σήμερα λειτουργικής της μορφής, προτάσεις για την οργανωτική μορφή που πρέπει να έχει το επόμενο εγχείρημα.
Δόθηκε έμφαση στην δυνατότητα επέκτασης και εμβάθυνσης των διαδικασιών εξασφαλίζοντας αφ’ ενός δομημένη και αποτελεσματική οργάνωση και αφ’ ετέρου ευρεία και ουσιαστική λαϊκή κινηματική απεύθυνση.
Η γενική εκτίμηση ήταν ότι το εγχείρημα και η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» πέτυχαν τον πολιτικό σκοπό τους, που ήταν η ανάδειξη στην επικαιρότητα του παλαιστινιακού αγώνα και του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας (σχετικά με την Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» δείτε συνημμένο).
Στο τέλος με ανοιχτή πρόταση προς τους παρευρισκόμενους για δήλωση συμμετοχής δημιουργήθηκε προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή από 21 συναγωνιστές και συναγωνίστριες.


Το προεδρείο της συνάντησης
Πισσίας Βαγγέλης
Πλειώνης Δημήτρης
Πολίτης Τάκης
Σάμπρι Ισμάτ
Τικτόπουλος Μιχάλης

Επίκειται ισραηλινό σχέδιο αποδέσμευσης από τη Γάζα με εισήγηση Λίμπερμαν

Το Παλαιστινιακό σε τομή, διαρρέουν φήμες ότι επίκειται ισραηλινό σχέδιο αποδέσμευσης απο τη Γάζα με εισήγηση Λίμπερμαν.
Από ώρα σε ώρα, αναγγέλεται από Al Quds Al Arabi, και προβλέπεται προ-δημοσίευση στον Ισραηλινό τύπο σήμερα.

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Πρώτη συνάντηση απολογισμού και προοπτικής της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Πρώτη συνάντηση απολογισμού και προοπτικής
της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Τρίτη 13 Ιούλη, 6μμ

Αμφιθέατρο ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ (Στουρνάρη 73-75)

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Το Σάββατο 10 Ιούλη, στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των εκπροσώπων των έξι ιδρυτικών πυλώνων του «Στόλου της Ελευθερίας»: της διεθνούς πρωτοβουλίας «Free Gaza Movement», της ελληνικής Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα», της τουρκικής μη κυβερνητικής οργάνωσης ΙΗΗ, της «European Campaign to End the Siege on Gaza» που εκπροσωπεί την παλαιστινιακή διασπορά της Ευρώπης, της σουηδικής πρωτοβουλίας «Ship to Gaza» και της «International Committee to Lift the Siege on Gaza» ως εκπροσώπου της παλαιστινιακής διασποράς στον αραβικό κόσμο. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν τα δύο μέλη της στο συντονιστικό του εγχειρήματος «Στόλος της Ελευθερίας», οι Βαγγέλης Πισσίας και Τάκης Πολίτης. Στην συνεδρίαση συντόνισε έλληνας εκπρόσωπος.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

 1. Πολιτικός και Επιχειρησιακός Απολογισμός του πρόσφατου εγχειρήματος.
 2. Εκτιμήσεις για τα νέα διεθνή πολιτικά και διπλωματικά δεδομένα και οι διαφαινόμενοι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί.
 3. Γενικώς τα νομικά ζητήματα και οι σχεδιαζόμενες ενέργειες.
 4. Η πολιτική των ΜΜΕ κατά την διάρκεια των γεγονότων και μετά.
 5. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης του κάθε συμμετέχοντα πόλου
 6. Ίδρυση του σχεδίου για το Στόλο της Ελευθερίας ΙΙ (Freedom Flotilla II)
Σήμερα Τρίτη 13 Ιούλη, στις 6:00μμ, στο αμφιθέατρο της ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ, Στουρνάρη 73–75, (100 μέτρα μετά το ΕΜΠ), με βάση το γενικό πλαίσιο εκτιμήσεων, αρχών και θέσεων που διατυπώνονται στο συνημμένο κείμενο που υπογράφουν 26 από τους επιβαίνοντες στα πλοία του «Στόλου της Ελευθερίας», διοργανώνεται η πρώτη συνάντηση - συζήτηση:

Περιλαμβάνει:

Α. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της σύσκεψης της Κωνσταντινούπολης.

Β. Απολογισμός, Σκέψεις και Εκτιμήσεις για το εγχείρημα Ένα Καράβι για τη Γάζα:

 1. Το πλαίσιο που καθορίζει τα εγχειρήματα μας: Παλαιστινιακό ζήτημα, δομή και συγκυρία.
 2. Η πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση του εγχειρήματος.
 3. Οικονομική Καμπάνια. Στόχοι - Αποτελέσματα.

Γ. Η θέση μας στο νέο Εγχείρημα - Το νέο πολιτικό, επιχειρησιακό και οργανωτικό πλαίσιο.


Από την 5μελή Γραμματεία της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Πισσίας Βαγγέλης

Πολίτης Τάκης

Σάμπρι Ισμάτ

Τικτόπουλος Μιχάλης


Τιμή στους 9 νεκρούς Τούρκους αδελφούς του πλοίου MAVI MARMARA

Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Israeli navy on alert as Libyan aid ship heads for Gaza

Foreign minister warns that vessel carrying activists and supplies will not be permitted to break Gaza blockade

A Libyan ship carrying aid and activists is heading for Gaza in a mission that Israel has described as an "unnecessary provocation".

The Israeli navy is monitoring the vessel's progress and preparing to intervene if it continues on a course to Gaza.

"I say very clearly, no ship will arrive in Gaza. We will not permit our sovereignty to be harmed," the foreign minister, Avigdor Lieberman, said in a radio broadcast.

The ship, Amalthea, sailed from Greece at the weekend. It is carrying up to 15 activists and 2,000 tonnes of food and medicine, according to the organisers, a charity chaired by a son of the Libyan leader, Muammar Gaddafi.

The new attempt to break the naval blockade of Gaza comes six weeks after the Israeli navy's lethal interception of a flotilla, in which nine Turkish activists were killed. The assault prompted a wave of international condemnation and resulted in Israel agreeing to ease its blockade of Gaza.

However, it is strictly maintaining its sea blockade, saying it fears that any relaxation could lead to arms being shipped to militants in Gaza.

The Amalthea's captain was quoted as saying: "I haven't received any instructions to change the ship's original course. I am sailing to Gaza." The crew were expecting to reach Gaza on Wednesday.

"We hope the Israelis will not ban the ship from entering the port of Gaza," Youssef Sawani, director of the Libyan charity organising the trip, told Reuters.

"If they decide to do so we have no means to object to that. This is a peaceful mission. Our sole goal and intention is to have the goods delivered to those who need it. It is not to make an event or a show in high seas."

Israel has made intense diplomatic efforts to ensure the Amalthea does not approach Gaza.

Greece, from where the boat sailed, Moldova, under whose flag the boat is operating, and Egypt all agreed the Amalthea should be directed to El-Arish in Egypt, where its cargo would be unloaded, inspected and transferred to Gaza, Israeli officials said.

Gabriela Shalev, Israel's ambassador to the United Nations, wrote to the secretary general Ban Ki-moon, saying: "This mission is completely unwarranted ... We are deeply concerned that the true nature of its actions remains dubious."

She urged the international community to exert influence on Libya "to prevent the ship from departing to the Gaza Strip".

A spokesman for the Israeli foreign ministry said: "We are concerned about another political provocation. Libya is not a country that is heading efforts to protect human rights."

Israel claims it has the right under international law to prevent ships violating its naval blockade on Gaza.

The Israeli military is keen to avoid another confrontation at sea. "Everyone hopes this will be dealt with diplomatically," a spokesman said.

An investigation into the 31 May assault on the flotilla, commissioned by the Israeli military, has been completed and non-classified excerpts are expected to be made public this week.

The inquiry, which was restricted to examining the military preparations for dealing with the flotilla, is expected to be critical of intelligence, planning and co-ordination.

A broader investigation, the Turkel commission – instigated by the Israeli government – has begun examining the circumstances surrounding the flotilla's interception, although it is not expected to report for several months.

Postmortems into the nine activists killed on board the Turkish ship, the Mavi Marmara, may be published this week. Initial reports suggested that some of the dead had multiple gunshot wounds.

The assault on the Mavi Marmara led to a serious breach in diplomatic relations between Israel and it regional ally, Turkey. The Ankara government has insisted on an apology and an international investigation, without which it has threatened to sever ties.

Source: Guardian

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Πρώτη συνάντηση απολογισμού και προοπτικής της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Το Σάββατο 10 Ιούλη, στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιείται σύσκεψη των εκπροσώπων των έξι ιδρυτικών πυλώνων του «Στόλου της Ελευθερίας»: της διεθνούς πρωτοβουλίας «Free Gaza Movement», της ελληνικής Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα», της τουρκικής μη κυβερνητικής οργάνωσης ΙΗΗ, της «European Campaign to End the Siege on Gaza» που εκπροσωπεί την παλαιστινιακή διασπορά της Ευρώπης, της σουηδικής πρωτοβουλίας «Ship to Gaza» και της «International Committee to Lift the Siege on Gaza» ως εκπροσώπου της παλαιστινιακής διασποράς στον αραβικό κόσμο. Θα συζητηθούν οι περαιτέρω κινήσεις, το πέρασμα από το προηγούμενο εγχείρημα στο επόμενο. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν τα δύο μέλη της στο συντονιστικό του εγχειρήματος «Στόλος της Ελευθερίας», οι Βαγγέλης Πισσίας και Τάκης Πολίτης.

Την Τρίτη 13 Ιούλη, στις 6:00μμ, στο αμφιθέατρο της ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ, Στουρνάρη 73–75, (100 μέτρα μετά το ΕΜΠ),με βάση το γενικό πλαίσιο εκτιμήσεων, αρχών και θέσεων που διατυπώνονται στο συνημμένο κείμενο που υπογράφουν 26 από τους επιβαίνοντες στα πλοία του «Στόλου της Ελευθερίας», διοργανώνεται η πρώτη συνάντηση:
 • Για ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση του πολιτικού, επιχειρησιακού και οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου εγχειρήματος «Ένα Καράβι για τη Γάζα».
 • Για το νέο εγχείρημα άρσης του αποκλεισμού της Γάζας. Θα συζητηθούν και θα αξιολογηθούν οι κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα οριστούν τα πολιτικά και οργανωτικά πλαίσια της δικής μας συμμετοχής. Θα συζητηθούν προτάσεις για το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο του νέου εγχειρήματος, θα αποφασιστεί προσωρινό οργανωτικό σχήμα.
Είναι γνωστό ότι στο προηγούμενο εγχείρημα προκλήθηκαν οριακές τριβές και εντάσεις. Την πρόκληση επιχειρούν σήμερα να την εμφανίσουν ως ρήγμα 4 από τους επιβαίνοντες υποκινούμενοι –συνειδητά ή ασυνείδητα- από την περιθωριακή ομάδα του συντάκτη του εντύπου «Κ». Η πρόκληση μεθοδεύεται με ενέργειες συστηματικής υπονόμευσης και φθοράς του όλου εγχειρήματος, κινείται σε μια απολίτικη και καιροσκοπική λογική προσωπικής ιδιοτέλειας, προωθώντας διαδικασίες «παρασυναγωγής».

Εμείς που συναντιόμαστε για το νέο εγχείρημα δεν έχουμε πρόθεση να ανατροφοδοτήσουμε αυτήν την λογική. Απευθυνόμαστε πρωταρχικά στον ελληνικό λαό μέσα από δράσεις-εγχειρήματα ακριβούς σχεδιασμού και στόχευσης που στηρίζονται σε ένα αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων και σε ένα ευρύ κίνημα αλληλεγγύης στον σκληρά δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό. Το κίνημα αυτό οφείλει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τους λαϊκοαπελευθερωτικούς του στόχους που χάραξαν και υλοποιούν οι γνήσιοι εκπρόσωποί του και οι αντιστασιακές του οργανώσεις.

Εμείς που θα συναντηθούμε θέλουμε να συνεργαστούμε για την επιτυχία του νέου εγχειρήματος με συντροφικότητα και αλληλεγγύη, πρωταρχικές προϋποθέσεις για τέτοιου είδους προσπάθειες, μακριά από πρακτικές reality show και «φυλετικών» αντιπαραθέσεων.

Από την 5μελή Γραμματεία της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»
Πισσίας Βαγγέλης
Πολίτης Τάκης
Σάμπρι Ισμάτ
Τικτόπουλος Μιχάλης
Τιμή στους 9 νεκρούς Τούρκους αδελφούς του πλοίου MAVI MARMARA

Letter from Vittorio Arrigoni, Gaza City, Gaza

Vittorio Arrigoni, Gaza City, Gaza

July 4, 2010

Ketchup, mayonnaise, thread and needles are the items that were included last week by Israel on the list of those few goods now allowed into Gaza. Farming tools, spare parts for cars, toys and make-up were added to the list on Tuesday, items we watched being carried into the Strip loaded onto 130 trucks.

Taking into account the decision of the Israeli government to "loosen" the siege of Gaza by allowing the entry of more goods, B'Tselem, the Israeli organisation for human rights commented: "This is a first, tiny step towards the right direction, the direction which'll bring Israeli policy in line with its obligations."

A veritable microscopic step, considering that before the start of the siege, more than ten thousand trucks a month would drive through the Karni pass alone, and even then, these deliveries were miles away from the 500 truckfuls of goods a day (15,000 trucks a month), the minimum decreed by the United Nations to cover the basic needs of one and a half million people.

According to some Palestinian political analysts, this step might even be counterproductive, because it proposes to attempt to legitimise the siege. This is a siege that is a form of collective punishment against a civilian population. As such, it violates Article 33 of the Fourth Geneva Convention, and is considered illegal by all major human rights organisations, whether governmental or otherwise, as Amnesty International and the International Red Cross have recently decreed.

Cement, iron and any other building material continues to be banned from the Strip, so much so that according to the UN, one year after the Cast Lead bombings, 75% of the damaged buildings still gape open among the rubble.

According to Christopher Gunness, spokesman for the UNRWA (UN Agency for Palestinian refugees), Israel's new policy is an attempt to throw smoke into the eyes of the international community and hide its blatant violation of international law: "The Israeli strategy is that of getting the world to talk about a random bag of cement being let in on one side, and a sponsored project on another. What we really need is complete and free access through all the passes."

All eyes are now turned towards the mirage of the opened Israeli passes. Yet, forgetting to take note of the Egyptian border is a mistake. Rafah continues to remain semi-open, or better still…semi-closed. The Egyptian border authorities refuse to let any type of goods through, including tons of food supplies and medicine collected during the last weeks by the union of Cairo chemists. The bullies of the infamous Egyptian Mubarak, renowned for their rough treatment of Palestinian civilians, including women, children and sick people, have sent back hundreds of travellers with regular passports and visas over the past few weeks.

For internationals in Egypt who plan to come and report on what they see, or support the population of Gaza in any way, entering "the Rafah Pass" remains forbidding. John, a freelance journalist who accompanied us from the International Solidarity Movement to report on the daily harrassment that the farmers face from Israeli snipers at the border, eventually came in through the tunnels when he had grown tired of waiting for a pass that never came at Al Arish.

Italian state television is trying to put through the message that the siege has been loosened as an act of generosity on the part of the Israeli government, but the reality is indeed very different. The siege itself needs to be totally lifted, because the people here certainly don't need potato chips or toothpicks. They need cement, iron, medicine, medical supplies and all the essentials coming in the way they would normally come in…through import and export. Only that means will help boost the economy and make Gaza self-sufficient, besides opening the borders to make it possible for anyone to come into or leave this prison.

All that we have before our eyes these days is the artificial image of a tragic situation, made up to seem like an improvement after the cosmetic surgery of Israeli and Egyptian propaganda. Amid these far-reaching echoes of propaganda, Tony Blair's congratulations to Israel for the alleged "loosening" of its blockade comes across as a strident contradition. Behind the smile of Blair, one the of puppet masters of the Quartet (USA, EU, Russia and UN) who for years has produced nothing but useless press releases, is all the rot of the stone caryatids jointly holding up the current Iraqi genocide, as well as the political laxity of European governments in the face of the Palestinian tragedy.

I'm keen to remind Tony Blair that if two extra bags of flour enter the besieged Strip, it certainly isn't thanks to his work within the castrated quartet, or any other institution in charge of resolving the Israeli occupation of Palestine. It's actually thanks to the sacrifices over many years of thousands of ordinary civilians throughout the world committed to the rights of Palestinians. It's an effort that has culminated in the murder of nine Turkish activists on the Mavi Marmara, much the same way as before them, Tom Hurndall and Rachel Corrie gave their lives for the good of Gaza.

On the eve of the second Gulf war, the New York Times coined the phrase "second world power", to define the global pacifist movement that filled thousands of squares around the world. These civilians were protesting against a war "that never before in history had been met with as much blatant hostility." Well, that second world power has now joined us on the field and is siding with the Palestinians: it is now Israel that's under siege.

Stay human.

Vittorio Arrigoni from Gaza city

(translated by Daniela Filippin)

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Η παράσταση "Το όνομά μου είναι Rachel Corrie" στο δήμο Ηλιούπολης θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί


Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο «Το όνομά μου είναι Rachel Corrie» είναι προϊόν της συνεργασίας ενός ηθοποιού και μίας δημοσιογράφου (Alan Rickman & KatharineViner). Είναι μοιραίο αυτό το έργο να συνεχίζει στην ίδια ρότα.

Όταν τα λόγια της Rachel «θέλουν» να ακουστούν, βρίσκουν τρόπο να ενώσουν ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες εμφανίζονται ως πολιτικοί αντίπαλοι.

Οι ενδοδημοτικές, αλλά και κάθε είδους πολιτικές αντιπαραθέσεις εξομαλύνονται όταν γίνεται - όπως και έγινε - αποδεκτό από όλους ότι η τέχνη είναι πάνω και πέρα από όλα αυτά.

Η παράσταση θα γίνει κανονικά, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, την Τετάρτη 7 Ιουλίου, στις 20:30, υπό την αιγίδα της δημοτικής κίνησης «ΗΛΙΟΥ - Πόλις», στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιουπόλεως, το οποίο ευγενώς παραχωρεί ο δήμαρχος κ. Γιάννης Αναγνώστου.

Είσοδος ελεύθερη.

Οι συντελεστές της παράστασης.
Όταν δεν υπάρχει ζωντανή εκπομπή παρακολουθείτε βίντεο αρχείου. Please be informed that when live streaming is off we are broadcasting re-runs.
Watch live streaming video from shiptogaza at livestream.com